Archivum

Magyarok története

MAGYAROK

TÖRTÉNETE - 15

 

Mátyás, az igazságos

Akkor történt, amikor még híre sem volt a föld felmelegedésének, s ezért majdnem olyan hideg volt a tél, mint az idei, vagy még annál is fagyosabb, mert Buda vára alatt, vastag tükörré fagyott a Duna jege. Nem voltak stadionok, sem nagy és díszes terek, ezért a Duna jegén tartották a királyválasztást. Gyújtottak annyi sok máglyarakást, hogy azt hitték az emberek, csillagok szálltak a földre.

Valóban különleges alkalom volt ez, hiszen a királyok általában örökölni szokták tisztjüket, de Magyarországon ez akkor nem így történt. Elevenen élt még akkor a törökverő Hunyadi János híre a világban, és többen is úgy gondolták, hogy a fiát válasszák királynak, mert, mint mondták: az alma nem eshet mesze a fájától, olyan vezetőre van szüksége az országnak, aki képes megvédeni lakosságot a keleti és a nyugati ellenségektől, töröktől, némettől egyaránt. De a Hunyadiaknak is volt ellenségük éppen elég. Hunyadi János első fiát Lászlót, lefejezték. A kis Mátyást Pogyebrád György cseh királyra bízták.

Mátyás éppen tizenöt esztendős volt, amikor régi magyar szokás szerint pajzsra emelték a Duna jegén. Ehhez persze az kellett, hogy édesanyja, Szilágyi Erzsébet sűrű levelezésbe folytasson, amit a legenda szerint egy fekete holló is segített, ahogyan ezt Arany János híres balladájában megírta. A pénzt sem sajnálta a jó édesanya, minden vagyonát testvére, Szilágyi Mihály erdélyi vajda kezére adta, aki nem óriás plakátokat csináltatott, hanem a hadsereget erősítette belőle. Amikor pedig V. László 1467-ben hirtelen meghalt, elérkezettnek látta az időt, hogy Hunyadi Mátyást emelje a trónra, maga pedig öt évig kormányzói tisztet vállalt.

Mátyás király harminckét évig uralkodott, számos csatát nyert, fekete seregével a törököt is megfékezte, az országot felvirágoztatta. Jó törvényeket hozott, jelentősen támogatta a művelődést. „Udvarában híres művészek és történészek működtek, mint például: Galeotto Marzio, Janus Pannonius az első jelentős magyar költő, Petrus Ransanius és Antonio Bonfini, az utóbbi írta meg a Rerum Hungaricarum decadest, amelyben a magyar történelmet írja le a kezdetektől az író saját koráig. Mátyás támogatta a tudományokat is, mert mint mondotta: „A tudatlan király olyan, mint a koronás szamár.”

Ebben a korban Mátyás rendelkezett a világ második legnagyobb könyvtárával. Ez összesen 2000-2500 corvinából állt, amelynek nagy része azonban sajnos később, a török hódítást követően elkallódott. A latin Corvinus (holló) nevet azért választotta és tette címerébe, mert egy vadászat alkalmával lehúzott gyűrűjét elragadta egy holló. Mátyás nyomban üldözőbe vette és visszaszerezte ékszert.

Halála után számos legenda született. Van közöttük igaz történet, és számos olyan mulatságos, amit a nép talált ki az igazságos királyról. Legközelebb ezekből tallózunk, és szót ejtünk világhíres kolozsvári szobráról is, amit éppen most restaurálnak. A felújítás részeként szerepel az is, hogy Mátyás király bronzlovát különös abrakkal kínálják, hogy ne üres hassal kelljen állnia újabb száz esztendeig, a jelenleg sivárságát mutató kolozsvári főtéren.

Írásunk címe pedig ez lesz: Mit eszik ezen a nyáron Mátyás király kolozsvári lova?

 

Fenn: a kolozsvári Fadrusz szobor (jelenleg restaurálás alatt). Középen: bélyeg Mátyás képével és az ezer forintos. Lenn: Mai vásár Mátyás szülőháza előtt.

Aktuális szám

Itt a Magyar Liget
új száma
Ághegy melléklettel

Magyar Liget - 2019 / 4.

Lapozó

2016 1. szám lapozható

2016 1. szám lapozható

2015 4-5. szám lapozható

2015 1-3. szám lapozható