Archivum

LátogatókHungary 39.4%Hungary
United States 20.1%United States
Sweden 13.6%Sweden
Romania 9.3%Romania
Ukraine 4.6%Ukraine
Norway 4.2%Norway
Russian Federation 2.3%Russian Federation
Germany 1.8%Germany
Denmark 0.9%Denmark
France 0.9%France
Australia 0.4%Australia
China 0.4%China
Canada 0.4%Canada
Austria 0.4%Austria
Iceland 0.4%Iceland

Tegnap: 1
Múlt hét: 14
Mostani hónap: 32
Múlt hónap: 41
Összesen: 262


Ilyen is van

Gaál Zoltán rovata

 

 

Aki élni érez, élni tud

Már harminc évvel ezelőtt lemondott róla az orvostudomány. Lélegeztető készülékbe rakták. Apja, maga is orvos,  felfogta, hogy T. élete veszélyben forog és kiparancsolta a készülékből. Kollégái kénytelen-kelletlen engedelmeskedtek óhajának.

Klínikai szempontból természetesen sokkal egyszerübb lett volna bedugni őt egy gépbe, és kivárni míg beadja a kulcsot. Vígasztalásul még azt is lehetett volna mondani, hogy orvosai megkímélték a további, olykor-olykor bizony igen súlyos, szenvedéstől.

Igen ám, de az az igazság az, hogy T. ragaszkodik az élethez. Vannak, akik állandóan panaszkodnak. T., akinek valóban volna oka panaszra, ezt sohasem teszi. Imponáló nyugalommal viseli el a megpróbáltatásokat. Nem süpped bele a saját nyomoruságába. Fantáziája segítségével szárnyra kel, és a bajoktól eltávolodik.

Az, hogy nagy huncut, már gyermekkorában megmutatkozott. Elég egy jellemző esetet említeni. Szüleivel és testvéreivel Koppenhágában vendégeskedett dán nagyapjánál. Lekopaszították; majdhogynem dickensi figurává változott. Rájött, hogy kinézését  ki tudná használni. Körbejárta a nagyapa lakása körül elterülő városnegyedet , és kis sapkáját kezében előrenyújtva,  vékonyka hangon, 25 öréért rimánkodott. A járőkelők zöme megszánta, így hamarosan pénzzel teli sapkával tért haza. A fogadtatásról, jó polgári családról lévén szó,  jobb nem beszélni.

Túl későn derült ki, hogy súlyos hátgerincferdülése van. Operálni már nem lehetett. Tüdeje  idővel mindinkább összepréselődött, és lélegzőképessége fokozatosan csökkent. Korábban igen mozgékony volt. Szeretett autózni, motorkerékpározni. Erről le kellett mondania. Lassanként már a járás is nehezére esett.

Nagyon szeretett dolgozni. Óvodás gyerekekkel foglalkozott. A kicsik imádták,  Mese-T. bácsinak nevezték. Ízgalmas történeteket rögtönzött a gyerekek ötleteit is hasznosítva. Sajnos, gyakran betegeskedett.( Az óvodákban hemzsegnek a különböző kórokozók. ) Végül, bár nem szívesen, lemondott a munkáról, és idő előtti nyugdíjazását kérte.

Vannak barátai és a rokonai sem feledkeznek meg róla, de napjainak jelentős részét kénytelen egyedül tölteni. Itt jön segítségére gyüjtőszenvedélye. Hogy pontosan mit gyüjt, az jól megőrzött titok. Valószínü, hogy lakása manapság leginkább egy raktárra hasonlít. Hívatlan vendég be nem léphet, és az utóbbi időben csak egz pár kivételezett személy tehette be oda a lábát. Amíg bírta erővel, járt  vásárokra, eladni-venni. Mostanság a meglevőt gondozza és leltározza. Ott van még időtöltésnek a televízió, különösen érdeklik az ízgalmas filmek.

Ritka az a betegség a családban, amelyet nem örökölt. Számtalan operáción ment keresztül. A kórházban, ahol kezelni szokták, jóformán az egész személyzet ismeri. Ha megy a folyosón, az orvosok és ápolónők a háta mögött suttogva hívják fel rá egymás figyelmét:  nézzétek, ott megy T., a „túlélő”.

Tekintélyre tett szert. Nem lehet vele akárhogy bánni. Ha operálják, felkészül és előre kigondolja, hogy milyen stratégiát fog követni. Abba sem egyezik bele, hogy hebehurgyán, túl korán, küldjék haza. Akkora tapasztalata van, hogy az orvosok kénytelenek tekintettel  lenni arra, amit mond.

Legutóbb a veséjét operálták. Az operációt megelőzően feltette magának a kérdést: Akarok-e tovább élni vagy jöjjön inkább a halál A válasz: ÉLNI AKAROK!

Hamarosan betölti hatvanadik életévét.

 

ÅKE

A kerti törpéről bizonyára mindenki hallott, de azt, hogy van kerti angyal is, azt hiszem, nagyon kevesen tudják.

Hideg, téli nap volt . A háziasszony kint állt a havas udvaron.  A kacskaringós úton egy öregember bandukolt feléje. Szóba elegyedtek egymással.  

- Nézze  -  bökte ki az asszony a beszélgetés során  -  kétezer négyzetméternyi terület áll rendelkezésünkre, de mindenütt csak fű terem. Úgy vágyunk egy szép virágos kert után. Maga biztosan ismer valakit a környéken, akit megkérdezhetnénk, volna- e kedve segíteni nekünk .

- Kérdezzenek meg engem - válaszolta az öreg felélénkülve. 

Bemutatkoztak.  Åke megadta címét és telefonszámát.  Az asszony megígérte, hogy mikor a tavasz beköszönt, telefonál.

Búcsút vettek egymástól. 

Az öreg tovább ballagott, és hamarosan eltűnt a közeli kanyarban.  

Az asszony és férje, akit neje természetesen azonnal tájékoztatott a fejleményekről, csak jóval később ébredt tudtára annak, hogy magához a kerti angyalhoz volt szerencséjük.

Sokáig kellett várniuk, de végül mégis csak elmúlt a tél. Az első verőfényes tavaszi napon az asszony kérte a férjét, hogy hívja fel az öreget. Kinéztek az ablakon.

Åke, korát meghazudtoló frissességgel, már ott hajladozott a kertben. Azóta több mint tíz esztendő telt el és Åke, mint ez egy angyaltól természetesen el is várható, csodát művelt.

A veteményes kertben krumpli, sárgarépa, cékla, saláta és egyéb zöldség terem. A telken vagy húsz hatalmas feketeribizli- , jó néhány vörösribizli-,  és számos egresbokor terpeszkedik. Köröskörül, kora tavasztól késő őszig mindenütt virágok gyönyörködtetik a szemet. Aki a kert mellett elhalad, csak ámul-bámul.

Lassanként az angyal múltjára is fény derült. Åke iskolába szülőfalujában járt. Hat osztályt végzett. Később egy ideig a vasútnál, majd egy cipőgyárban dolgozott. Közben katonai szolgálatot is teljesített, méghozzá Stockholmban, és rövid ideig egy népfőiskola növendéke volt.

Mikor apja már nem bírta erővel, Åke megvette tőle a kis gazdaságot, és nekigyürkőzött a munkának. Új házat épített. Magától értetődik, hogy a házat virágágyakkal vette körül. Volt néhány fejős tehene. Egyetlen lovának a Kádár (Kadar) nevet adta. A név, mely egy rádióadásban hangzott el, roppantul megtetszett neki. Választásának ideológiai oka nem volt, mert az ismert magyar politikus viselt dolgai nem keltették fel érdeklődését. Az is lehet, hogy az adás nagy részét nem is fogta fel igazában. (Hallása, mely gyermekkorában sem volt tökéletes, az évek során egyre romlott). Mikor aztán Kádár (nem a politikus, hanem a ló) megrokkant, Åke szerzett egy kis traktort. A traktor, Åke szerint, többet ivott, mint egy szomjas borjú.

Hetvenéves korában elhatározta, hogy nyugalomba vonul. Beköltözött egy kis lakásba és új életet kezdett. Kerékpározni mindig szeretett. Most, hogy időmilliomos lett, megengedhette magának, hogy hosszabb kirándulásokat tegyen. Tizenöt év alatt kerékpáron bejárta fél Svédországot. Nyolcvanötödik születésnapját  úgy ünnepelte, hogy három nap alatt lenyomott háromszáz kilométert.  Külföldön is megfordult. Eljutott Görög- és Törökországba, járt Marokkóban és Angliában. Nemrégiben töltötte be nyolcvannyolcadik életévét. Teherbíró képessége csökken. Lám, a gyorsan illanó idő még az angyalt sem kíméli.

Emlékezőtehetsége párját ritkítja. Remek elbeszélő.  Úti kalandjait élményszerűen adja elő. Ha gyerekkoráról mesél, olyan világot ismerünk meg, melyről nekünk, magyar bevándorlóknak, fogalmunk sincs.   A tízgyermekes család, melybe csaknem kilencven évvel ezelőtt beleszületett, igen nehéz körülmények között élt.  Szórakozásra, játékra nem volt sok lehetőség. A nagyobb gyerekek vagy otthon segítettek a szülőknek, vagy munkát vállaltak idegeneknél. Nyugdíjról és társadalmi támogatásról szó sem volt.

Nem csoda hát, hogy Åke elégedett. Nagyon takarékos. Táplálékának nagy részét önmaga termeszti vagy a természet ölén szedegeti össze. Olyan régi tudás birtokosa, melyről a mai kor emberének fogalma sincs.  A jég hátán is megélne.

És mi az m.m.m?  Svédül: motion med mening, magyarra fordítva: mozgás, melynek értelme van. Ez a rövidítés Åke leleménye. A sportolást öncélú tevékenységnek tekinti. Ha valaki kedvtelésből végez fizikai munkát, mint ő, akkor az illető létrehoz valamilyen értéket és egyben kielégíti saját mozgásszükségletét. Míg hozzá hasonló korú szomszédjai tétlenül üldögélnek, ő felbukkan itt is, ott is, és hasznossá teszi magát. Közben rengeteg emberrel ismerkedik.

Mindenütt szívesen látják. Szenvedélyesen szereti a növényeket, különösen a virágokat. Egyik szomszédja verset írt róla, melyben Linnéhez hasonlítja. Fizetséget nem fogad el, mert nem tekinti magát alkalmazottnak. Csak azt csinálja, mihez kedve van, csak akkor, mikor az neki megfelel, csak addig, amíg érdemesnek tűnik, és csak úgy, ahogy ő akarja.

Szabad ember.                                                                                                              Gaál Zoltán

Aktuális szám

Itt a Magyar Liget
új száma
Ághegy melléklettel

Magyar Liget 21 évfolyam
88-89. szám - 2018 / 3-4

Ághegy II. sorozat 9-10. szám
2018/3-4. szám

 

Lapozó

 

 

 

 

 

 

 

2016 1. szám lapozható

 

 

2016 1. szám lapozható

 

2015 4-5. szám lapozható

 

2015 1-3. szám lapozható