Archivum

Az Ághegy tíz éve

 

Elbizakodottság nélkül írhatjuk, hogy skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam kitartóan halad kitűzött célja felé. Ez pedig nem más, mint az az aprómunka, amelynek folyamán sikerül összegyűjtenünk a skandináv országokban élő magyar alkotókat, hogy ha csak virtuális közösségben, de példamutatással szolgálják a magyar művelődést. Igazoljuk, hogy a nemzet több, mint politikai együvé tartozás, történelmünk, hagyományaink, kultúránk, lelki közösségünk a megtestesítője az anyaországon, a Kárpát-medencén kívül, de az egységesülő, fokozatosan egy országgá minősülő Európai Unióban.

Mi, európai uniós magyarok a nemzet törzséből is táplálkozva, az északi kultúra fényében teremjük az ág hegyén a magunk sajátos gyümölcseit: irodalmat, képzőművészetet, zenét, filmet, előadó művészetet. Minden, amivel az itt megtelepült magyarok hagyományait, nyelvét, műveltségét ápolhatjuk.

Számok mutatják tíz esztendőnk eredményeit.

Folyóiratunk közel négyszáz alkotónk önzetlen munkájának köszönheti, hogy szerkesztője négyezer oldalra összegyűjthette, tördelhette szerzőink különféle, nemegyszer kiemelkedőnek mondható, más folyóiratok által is átvett alkotásait.

Az idei tavaszon nyomdába adjuk az Ághegy VI. – kötetét, egy-egy kötet hétszáz oldalas, színes mellékletekkel. Nyomtatásához az Ághegy-Liget Baráti Táraság által skandináviai olvasóinktól begyűjtött, példányonként 60-113 korona körüli önköltségi árnak megfelelő összeget gyűjtöttünk, de támogatott a Svédországi Magyarok Országos szövetsége, két alkalommal pedig a magyarországi oktatás– és kulturális miniszter. Bírjuk a Magyar nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának és a Kultúra Lovagrendjének erkölcsi támogatását.

Mátyás király idejében, nagy ünnepekkor az udvarban szokásban volt, hogy a különféle mesterségek képviselői, mesterségüket jelképező szerszámaikra kaptak néhány aranyat az uralkodótól. Galeotto Marzio, a híres olasz tudóst felszólította a művelődést szívesen pártoló király, hogy könyveit hozza elő, s miután ez megtörtént, azokra bőséggel rakott aranyat, ezüstöt.

Az Ághegy köteteire mi nem várunk egyebet biztató elismerésnél. A haza éltető figyelme nélkül meg nem lehetünk. Mostanában felfigyeltek reánk az Írószövetségben, a tévében, a rádióban és néhány irodalmi folyóiratban, napilapban is. Hírnevünket öregbíti egyre gyarapodó, Sándor Attila önzetlen munkája folytán naprakész és olvasóink sokoldalú művelődését korhűen szolgáló honlapunk is. De, „proféták” szeretnénk lenni a skandináviai országokban is. Ebben támogatnak nagykövetségeink, ahol anyagiak hiányában is bemutathatjuk alkotóink munkásságát. Bizonyára eljön annak is az ideje, hogy a skandináviai magyar sajtóban is megemlékeznek az éppen tavaly tíz éves Magyar Ligetről, a dél-svédországi magyarok családi lapjáról, az Ághegy évtizedéről és az Ághegy-Liget Baráti Társaság idén betöltött, több száz olvasót és mintegy félszáz anyagi támogatót magában foglaló virtuális egyesületünkről, amelynek javaslatai alapján a skandináviai országokban immár tízen viselik a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet.

Ugyancsak tíz a száma az Ághegy Könyvek sorozatában megjelent köteteinknek is, amelyek többnyire szerkesztőségünk szervezésében és szerkesztésében, a szerzők és az ÁLBT anyagi támogatásával jelentek meg a budapesti Közdok Kiadónál.

Az Ághegyről köztudott, hogy sorakozó köteteivel a skandináviai alkotók antológiája szeretne lenni. Ehhez kívánunk magunknak kitartást, még több olvasót és kultúránkat éltető tudatos támogatót.

 

Biztató jövő

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének közgyűlése

 

(Tudósítónktól) A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének idei első közgyűlésének legfontosabb napirendi pontok a tagegyesületek beszámolói, a pénztári beszámoló és az elnöki beszámolók voltak.

A tagegyesületek képviselőinek beszámolóiból kiderült: a legtöbbjük sikeres évet zárt.

Az Őrszavak nyelvőrző, Ige és Anyanyelv című, olvasó- és szavalóversenye, a tångagärdeti Anyanyelvi Tábor, a Tavaszi Szél nyelvápoló mozgalma, az UHU hétvégi magyar órái, az uppsalai magyar nyelv képzés (vezetője, a Svédországban 56-ban menekült szülők gyermeke: Ingela) az EKE, az Önképzőkör és nem utolsó sorban az Ághegy, a honlapján található, széleskörű művelődést szolgáló Ötlettár, benne az anyanyelvüket ápolók virtuális könyvtára – mind, mind kiváltották a közgyűlés részvevőinek elismerését.

Néhány egyesület és egyesületi tag magyar állami elismerésben részesült, a magyar kultúra és nemzeti hagyományok megőrzéséért vívott munkájáért (a Katolikus Kör, a malmöiek). Az Ághegy pedig – jelenleg 10. születésnapját ünnepelve - EXLIBRIS díjas lett.

Az egyesületek anyagi gondokkal küszködnek, de egy sincs tevékenységét bénító veszélyben. A SMOSZ – nak sikerült kifizetnie a kristianstadi ház utolsó részletét, ami a pénzügyi beszámoló szerint kiegyensúlyozott gazdasági helyzetére utal.

Elbizakodottságra persze nincs ok. A biztató jövőt letéteményese a kiforrott egyöntetű vezetőség és a lelkes tagság, akik küldötteik révén további terveikről is beszámoltak. Bihari Szabolcs elnök felhívta az egyesületek figyelmét arra, hogy az anyagi nehézségek csökkentése és az együvé tartozást erősítendő, kövessék az eskilstuna-i és västerås-i tagság gyakorlatát: szervezzenek együtt összejöveteleket, próbáljanak közelíteni egymáshoz, a svédországi magyarság közös céljai érdekében.

Moritz László

Örvendetes, hogy a közgyűlés felvette a SMOSZ tagszervezetei közé a Halmstad-i Vajdaság Magyar Egyesületet.

Az évi közgyűlést megtisztelte jelenlétével Szentiványi Gábor a Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövete is. Beszédében ismertette a pillanatnyi magyarországi politikai és gazdasági helyzetet, kiemelte a svéd-magyar kapcsolatok fontosságát és elismerően nyilatkozott a SMOSZ tevékenységéről.


Márciusi nap

Város. Robot. Zaj. Nyugtalanság. Azt hinné az ember, hogy ezek így együvé tartoznak. Nejlonzacskóba összegyűjtött szemetet vittem ki a kukába, otthoni elnyűtt ruhában, otthoni elnyűtt arccal. Miközben cipőmet húztam fel, egy pillantást vetettem a tükörbe és megállapítottam, hogy még mindig kölcsönösen utáljuk egymást. Az emberek szeme tükrét jobban szeretem, mert, még ha nem is mindig kecsegtetőt, de élő képet ad magamról. Szerintem a tükröt olyan valaki találta fel, aki embergyűlölő volt, vagy nőgyűlölő.

Sajnos nem volt a közelemben emberi lény, hát folytattam kukázó tisztségemet. Már léptem volna be a ház barlangjába ismét, amikor valami megállított. Leguggoltam, hogy közel legyek a föld fekete szagához, a fű nyers zöld erőszakosságához, a kő keménységéhez. Arcom föltartottam, bele a márciusi napba, hogy lelkem közel legyen a fejem fölött harsogó kékséghez. Behunytam a szemem, hallgattam, figyeltem. Pár perc volt az egész, mégis annyi minden történt. Előre csak a csendet hallottam, a sok apró neszből, zajból, moccanásból, surrogásból összeálló csendet. Aztán az összetevők különváltak: babakocsi kerekei nyikorogtak a járdán, egy vidám kutya caplatva sétáltatott egy fáradtka öreget, autó húzott maga után ultrán bömbölő zenét, amire a madarak a fán gúnyosan nevettek egy jó nagyot. Hirtelen azt tapasztaltam, hogy a fülem megtelt, a külső világból már csak a fényt és a meleget érzékelem, hogy erre figyelek és semmi másra.
És hirtelen az ötlött a szívembe, hogy így kellene tudnom szeretni, ahogy a márciusi nap.

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” Mindig hozzá kellene tennünk: és a mi mindennapi életünket is.

Vajon hányan kapják meg a mindennapi életadagjukat? Hányan igénylik, hányan ismerik fel és fogadják el a felkínált ajándékot?

Aszott, mindennapi robotunkból képesek vagyunk-e minden nap kiszállni egy korty napfényért, egy korty tekintetért, egy korty vízért?

Nap. Fény. Kék. Ég. Azt hinné az ember, hogy ezek így együvé tartoznak.

Gergely Edo

Aktuális szám

Itt a Magyar Liget
új száma
Ághegy melléklettel

Magyar Liget - 2019 / 4.

Lapozó

2016 1. szám lapozható

2016 1. szám lapozható

2015 4-5. szám lapozható

2015 1-3. szám lapozható